Nederlandse natuur ziet grote afname unieke plant- en diersoorten

IMG_4558 (1)

Wilde dieren verdwijnen razendsnel uit de Nederlandse natuurgebieden. De unieke Nederlandse natuur staat er slechter voor dan ooit. Een nieuw rapport van Wereld Natuur Fonds, in samenwerking met onder meer biodiversiteitscentrum Naturalis en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dringt aan op snelle en structurele vermindering van de uitstoot van stikstof, om zo dier- en plantensoorten te herstellen.

Directeur Kirsten Schuijt herinnert zich dat boerenland ooit “een walhalla was voor weidevogels, bloemen en insecten(…)”, maar steeds vaker zijn deze gebieden ‘monotoon en stil’. Zij benoemt de noodzaak van diverse natuur die nodig is voor “schoon water, bestuiving van gewassen en natuurlijke plaagbestrijding”. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren op de heide en in het agrarisch gebied gemiddeld gehalveerd. Dat is onder meer te lezen in de derde uitgave van het Living Planet Report van WWF dat zich focust op de status van de Nederlandse natuur (‘Natuur en Landbouw verbonden’).

Heide heeft het zwaar

Dierpopulaties in open natuurgebieden, zoals heide, hebben het zwaar. In het rapport is te lezen dat de afgelopen 30 jaar dierpopulaties met zo’n 70 procent zijn afgenomen. Door te hoge concentraties stikstof groeien open plekken dicht met snel groeiende grassen die hier goed op gedijen. Vlinders en andere insecten zien daardoor hun voedselplanten verdwijnen. Vogels die afhankelijk zijn van insecten voor hun voedselvoorziening hebben het daardoor zwaar. Iconische soorten, zoals de duinpieper zijn daardoor al verdwenen. De korhoen en tapuit worden ernstig bedreigd.

Maatregelen zoals het afplaggen van de bodem en het kort houden van woekerende grassen door grazers zoals schapen en runderen, lijken daarmee niet gewerkt te hebben.

‘Schrikbarende’ afname wilde dieren agrarisch gebied

Ook in agrarische gebieden zijn de populaties gemiddeld gehalveerd. Volgens WWF zijn de aantallen boerenlandvogels, zoals de veldleeuwerik, patrijs en kemphaan het sterkst gedaald. Intensieve landbouw, verdroging en bestrijdingsmiddelen zijn oorzaken van deze achteruitgang. De achteruitgang van vlinders noemt WWF ‘schrikbarend’. Vooral in monotone weilanden, zonder bloemen en kruiden namen populaties gemiddeld met 60 procent af. De natuurorganisatie noemt de argusvlinder en het geelsprietdikkopje, die hier nu niet meer voorkomen.

Veeteelt

Het rapport benoemt de noodzaak van het oplossen van de huidige natuurcrisis en het herstel van biodiversiteit in Nederland. WWF benadrukt dat boeren steun nodig hebben om te kunnen omschakelen naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw. Ook minister van Landbouw, Carola Schouten, is hier voorstander van. In 2030 zou Nederland, als het aan de minister ligt, koploper zijn in kringlooplandbouw. Het onvermijdelijke is ook dat de veehouderij moet krimpen en zelfs halveren, noemt WWF, aangezien deze sector verantwoordelijk is voor een groot deel van de stikstofuitstoot.

Volgens WWF zal iedereen zijn steentje bij moeten dragen om de diversiteit van plant- en dieren in Nederland te herstellen. Grote investeringen in de omslag van landbouw en in de natuur zijn nodig. “We moeten opletten dat we de rekening niet bij één sector leggen”, aldus Natasja Oerlemans, Hoofd Voedsel en Landbouw bij het Wereld Natuur Fonds.

Deze website is gemaakt met WordPress.com. Creëer nu jouw eigen custom WordPress-website via deze link en ontvang 25$ in credits.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s